Ing. Zdeňka Poláčková

Bakalářská práce

Přezkum hospodaření obcí krajem

Municipality economy review by region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem procesu přezkoumání hospodaření obcí krajem. Vymezuje definici přezkoumání hospodaření obcí a přezkoumání hospodaření obcí jako součást veřejné kontroly. Popisuje předmět a hlediska přezkoumání. Největší pozornost věnuje popisu procesu přezkoumání jednotlivými krajskými úřady a soukromým auditorem včetně rozdílů mezi nimi a snaží se navrhnout společnou metodiku sjednocení …více
Abstract:
This bachelor work considers a description of an examination of the municipal corporation economy by the regional office. It defines the examination of the municipal corporation economy and the examination of the municipal corporation economy as a part of the public inspection. It describes a subject and the aspects of the examination. The biggest attention is paid to the description of the examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa