Mgr. Lucie Nováková

Diplomová práce

Význam Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva pro české trestní řízení

Consequence of ECHR and jurisprudence of European Court for Human Rights and the Czech Criminal Procedure
Anotace:
Cílem této diplomové práce je blíže analyzovat jednotlivá ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se trestního práva a srovnat jejich zakotvení v národním právním řádu České republiky. To vše v návaznosti na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, který jednotlivá ustanovení Úmluvy vykládá a mnohdy jim dává nový aktuální rozměr. Rovněž práce blíže charakterizuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the particular clauses of the ECHR ( European Convention on Human Rights) which have the effects on the criminal law and to compare these obligations with the Czech legal projection, especially to the constitutional statutes (Constitution of the Czech Republic and Bill of Fundamental Human Rights and Freedoms). I also focused on the judgments of ECtHR ( European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta