RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Disertační práce

Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu

Modern pattern recognition methods for image data analysis in neuropsychiatric research
Anotace:
Úvod. Diagnostika mentálních onemocnění je i v dnešní době značně subjektivní a občas ne zcela přesná, protože je stále založena především na pozorování a klinických rozhovorech. Moderní automatizované klasifikační metody využívající obrazy mozku, kognitivní či genetická data by mohly mít potenciál diagnostiku zrychlit a zpřesnit, problémem však je, že tato data jsou velice rozsáhlá, což vede k nestabilním …více
Abstract:
Background. Diagnostics of mental disorders is still mainly based on observation and clinical interview which is subjective and sometimes not accurate. Computer-assisted classification methods based on brain imaging, cognitive or genetic data may have potential to make the diagnostics of these diseases faster and less subjective. However, such data are usually very large leading to unstable and often …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., prof. Michalis Zervakis, Ph.D., prof. Tomas Hajek, M.D., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy

Práce na příbuzné téma