Šárka Musilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Blok aktivit, které učí žáky pracovat s předsudky, jako součást multikulturní výchovy na ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Anotace:
Práce se zaměřuje na multikulturní výchovu jako jedno z možných podpůrných opatření projektu s názvem ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola. Cílem této práce je vytvořit blok multikulturní výchovy pro sedmý ročník základní školy, založený na aktivitách, které učí žáky pracovat s předsudky. Prostřednictvím teoretické části poukazuji na obecné poznatky, které musí …více
Abstract:
The work focus on multicultural education as one of the possible supporting measures of project named ZS and MS general Frantisek Fajtl DFC, inclusive and multicultural school. The goal of this work is to create a block of multicultural education for the seventh grade of elementary school, based on activities which should learn children to work with prejudices. Through the teoretical part I point on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pařízek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie