Bc. Martin Sviták

Diplomová práce

Efektivita PPC reklamy při zavádění nové e-commerce služby

The Effectivity of PPC Marketing in a Launch of New E-commerce Service
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá efektivitou PPC reklamy při zavádění nové e-commerce služby na českém trhu. Práce vysvětluje a popisuje samotné fungování PPC reklamy. Dále obsahuje návrh a samotnou realizaci dílčích kampaní v rámci větší úvodní marketingové kampaně konkrétní služby. Práce obsahuje hodnocení kampaní i komparaci výsledků a vyhodnocení efektivity vůči jiným nástrojům komunikačního …více
Abstract:
The presented dissertation is dealing with the effectivity of PPC marketing of a new e-commerce product launch in the Czech Republic. The dissertation presents theory and functioning principles of PPC marketing. The work also contains planning and realization of more types of PPC campaigns within the product launch campaign. The effectivity of PPC marketing is evaluated based on the results of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace