Mgr. Martin Otava

Bachelor's thesis

Česká národní banka

Czech National Bank
Abstract:
Tato práce charakterizuje Českou národní banku z pohledu organizačního i funkčního. Součástí této práce je i pohled do historie ČNB, její vztahy na úrovni mezinárodní a dále je zde podrobněji rozebrána problematika bankovek a mincí a platebního styku.
Abstract:
This work characterizes the Czech National Bank from organizational and funkcional view. As a part of this work there is also an insight into the history of the Czech National Bank, its relations on an international level and also there is a detailed analysis of bank notes, coins and systems of payment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2010
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Public Administration