Bc. Žaneta Čontofalská Hřebíková

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice asistované reprodukce, jako součásti reprodukční medicíny, a to jak z hlediska její právní úpravy, tak i z hlediska etického. Nejdříve je práce zaměřena na analýzu právní úpravy asistované reprodukce v České republice a pak shrnuje, pro porovnání, právní úpravu některých dalších zemí EU (Slovenská republika, Spojené království). Následně posuzuje její dostatečnost …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the subject of assisted reproduction, as part of reproductive medicine, both in terms of its regulation and in terms of ethics. Firstly, it will concentrate on the analysis of regulation of assisted reproduction in the Czech Republic and then summarize, for comparison, legislation in some other EU countries (Slovak Republic, the United Kingdom). Subsequently, it will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní