Theses 

Komparace aplikací služby Google Play rozvíjejících předčtenářskou gramotnost – Bc. Jiří Horák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Horák

Bakalářská práce

Komparace aplikací služby Google Play rozvíjejících předčtenářskou gramotnost

Comparison of Google Play Applications Developing Preschool Reading Literacy

Anotace: Bakalářská práce se primárně zaměřuje na komparaci aplikací služby Google Play, rozvíjejících předčtenářskou gramotnost. V práci je rozebrána základní terminologie, následně jsou popsány předpoklady rozvoje čtení a praktiky rozvoje předčtenářské gramotnosti. Následně je vylíčena oblast informačních technologií, která je směrována do období předškolního věku. Jsou zde uvedeny názory rodičů, učitelů i různých odborníků na užívání technologií předškolními dětmi. Této oblasti jsou věnovány i další kapitoly, které se zaměřují na největší přínosy či negativa informačních technologií ve výuce předškolních dětí. Praktická část komparativní analýzy nejprve představuje dva typy kritérií, a to kritéria výběru aplikací a kritéria pro komparaci aplikací. Na základě těchto kritérií jsou poté vybrány nejlépe hodnocené aplikace, seřazené vždy podle věku dítěte od 3 do 6 let.

Abstract: The thesis is primarily focused on comparison of Google Play applications developing early literacy. Basic terminology is first analysed, then requirements for future reading and early literacy development practices are described. Then there is an introduction to information technologies situated in the preschool period. Parents, teachers and professionals opinions on using technologies by preschool children are presented. After that there are parts, devoted to the greatest benefits and negatives of using information technologies in preschool education. The practical part of comparative analysis initially presents two types of criteria, specifically app selection criteria and criteria of comparison. Based on these criteria top rated apps are then selected and divided by preschool children age from 3 to 6.

Klíčová slova: předčtenářská gramotnost, informační technologie, Google Play, vzdělávací aplikace, předškolní věk, early literacy, information technology, educational applications, preschool age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz