Tereza Gerguri

Bachelor's thesis

Kinetika homologní rekombinace v meióze

The kinetics of homologous recombination in meiosis
Abstract:
Homologní rekombinace hraje důležitou roli nejen při zachování integrity genomu, ale také během meiózy, kde zprostředkovává správnou segregaci chromozomů v průběhu meiotického dělení, a tím umožňuje vytváření genetické diverzity. Klíčovou roli v tomto procesu mají rekombinační proteiny RAD51 a DMC1 (specifický pouze pro meiózu), které katalyzují tzv. strand-exchange reakci, při níž dochází k výměně …more
Abstract:
Genetic recombination plays a crucial role in the maintenance of chromosomal integrity. During meiosis, recombination plays an important role in the proper segregation of chromosomes and generation of genetic diversity, where the RAD51 recombinase and its meiosis-specific homolog DMC1 mediate DNA strand-exchange between homologous chromosomes. Recent studies have shown that calcium ions are an important …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry