Tereza Gerguri

Bakalářská práce

Kinetika homologní rekombinace v meióze

The kinetics of homologous recombination in meiosis
Anotace:
Homologní rekombinace hraje důležitou roli nejen při zachování integrity genomu, ale také během meiózy, kde zprostředkovává správnou segregaci chromozomů v průběhu meiotického dělení, a tím umožňuje vytváření genetické diverzity. Klíčovou roli v tomto procesu mají rekombinační proteiny RAD51 a DMC1 (specifický pouze pro meiózu), které katalyzují tzv. strand-exchange reakci, při níž dochází k výměně …více
Abstract:
Genetic recombination plays a crucial role in the maintenance of chromosomal integrity. During meiosis, recombination plays an important role in the proper segregation of chromosomes and generation of genetic diversity, where the RAD51 recombinase and its meiosis-specific homolog DMC1 mediate DNA strand-exchange between homologous chromosomes. Recent studies have shown that calcium ions are an important …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie