Bc. Jana Brandejsová

Diplomová práce

Hudba a tanec u dětí s poruchou autistického spektra

Music and Dance for Children with Autism Spectrum Disorders
Anotace:
Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol a zabývá se názory odborníků hodnotících vliv hudby a tance na rozvoj osobnosti dětí s poruchou autistického spektra (PAS). První kapitola se věnuje stručnému popisu historického vývoje PAS, základní klasifikaci, etiologii a charakteristice těchto poruch. Další kapitola se zabývá osobností dětí s PAS a jejich problematikou v oblasti komunikace, sociální …více
Abstract:
This diploma work is divided into four chapters and deals with the opinions of experts evaluating the influence of music and dance on personality development of children with autism spectrum disorders (ASD). The first chapter is devoted to a brief description of the historical development of ASD, its causes and classification, together with the characteristics of these disorders. The next chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta