Mgr. Ondřej Steinbauer

Diplomová práce

Umělecká svoboda a právní rámec kulturní politiky

Artistic Freedom and Legal Framework of Cultural Policy
Anotace:
Diplomová práce „Umělecká svoboda a právní rámec kulturní politiky“ si brala za cíl přehledně shrnout postavení a praktické fungování kul-turní politiky ve vztahu k umělecké nezávislosti. Stěžejním východiskem pro práci je teze, že umělecká svoboda je ústavně chráněnou hodnotou a kulturní politika by tak měla směřovat k její ochraně. Práce shrnuje historický vývoj a současný stav právní úpravy kulturní …více
Abstract:
This thesis called “Artistic Freedom and Legal Framework of Cultural Policy” aims to summarize cultural policy in relationship with artistic freedom. The key starting point for this thesis is an assertion, that ar-tistic freedom is constitutionally protected value and therefore it should be protected by cultural policy. Historical and current legisla-tion on cultural policy with focus on topic of artistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta