Mgr. Šárka Kuchaříková

Master's thesis

Vliv strategií zvládání zátěžových situací a vybraných osobnostních charakteristik na kariéru finančního poradce

Influence of Coping Strategies and Selected Personality Characteristics on Financial Adviser Career
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na zjištění rozdílů ve strategiích zvládání zátěžových situací a pracovních charakteristikách osobnosti u pracovníků finančně poradenské firmy. Respondenti byli rozděleni podle současné kariérní pozice na manažery a poradce a dále na základě rychlosti postupu v kariéře na pracovníky stagnující a rostoucí. Dílčím cílem práce je zjištění vztahů mezi jednotlivými zvládacími strategiemi …more
Abstract:
This study is focused on finding out the differences in coping strategies and personality characteristics by people working in a company of financial consultancy. Respondents were divided on the basis of present career position into two groups: advisers and managers. They were also divided into two groups based on the speed career development opportunities: stagnant staff, progressive staff. Partial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta