Mgr. Tereza Zacharová

Bakalářská práce

Le personnage de la femme dans la nouvelle fantastique chez Théophile Gautier et Guy de Maupassant

Female Protagonist in a Fantasy Short Story by Théophil Gautier and Guy de Maupassant
Abstract:
This bachelor thesis deals with the female heroine in the selected fantasy novellas by Théophil Gautier and Guy de Maupassant. Based on the theoretical background of the genre, the study tries to compare and contrast the types of female protagonists in the selected novellas and to discuss the role of their appearances. Afterwards, it tries to answer the question about the purpose of the female protagonist …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ženskou hrdinkou ve vybraných fantastických novelách u Théophila Gautiera a Guy de Maupassanta. Studie se na základě teoretických poznatků o tomto žánru snaží nejprve porovnat, jaký typ postavy představuje žena v našem souboru novel, jakou roli zde hraje její vzhled, a následně se snaží odpovědět na otázku, za jakým účelem je ženská postava do díla umístěna. Závěrem …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta