Ing. Jana Janichová

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky

New methods of communication utilised in the process of customer relationship management
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nové metody komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky. Cílem práce je posoudit vybrané nástroje marketingové komunikace farmaceutické společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o. k zákazníkům, směřující ke zvýšení povědomí a proočkovanosti proti klíšťové encefalitidě. V práci je prezentován návrh marketingové komunikace s využitím nových metod komunikace …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on new methods of communication utilised in the process of customer relationship management. The objective is to evaluate the selected marketing communication tools of pharmaceutical company BAXTER CZECH spol. s r. o. to its customers, that aims to raise awareness and vaccination coverage against tick-borne encephalitis. It also contains a draft of marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní