Bc. Jana Peštová

Master's thesis

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na důvody k zařazení náboženské výuky do hodin Anglického jazyka na druhém stupni základní školy v České republice. Nejprve se práce zabývá popisem současné situace ve světě a jejím dopadem na vzdělávací systém. Poté se práce zaměřuje na dva základní dokumenty českého základního školství Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a Rámcový vzdělávací …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the reasons for including education about religions into English classes at stage 2 of Czech basic school. The thesis first describes the situation in the world now and how this context influences educational system. The thesis then focuses on Czech educational system and the two basic documents National Programme for the Development of Education in the Czech Republic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: M.A. Michael George
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta