Bc. Jana Peštová

Master's thesis

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na důvody k zařazení náboženské výuky do hodin Anglického jazyka na druhém stupni základní školy v České republice. Nejprve se práce zabývá popisem současné situace ve světě a jejím dopadem na vzdělávací systém. Poté se práce zaměřuje na dva základní dokumenty českého základního školství Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a Rámcový vzdělávací …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the reasons for including education about religions into English classes at stage 2 of Czech basic school. The thesis first describes the situation in the world now and how this context influences educational system. The thesis then focuses on Czech educational system and the two basic documents National Programme for the Development of Education in the Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: M.A. Michael George
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Práce na příbuzné téma

Všechny práce