Theses 

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic – Bc. Jana Peštová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Jana Peštová

Diplomová práce

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic

The Case for Inclusion of Education about Religions in English Classes at Stage 2 of Basic Education in the Czech Republic

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na důvody k zařazení náboženské výuky do hodin Anglického jazyka na druhém stupni základní školy v České republice. Nejprve se práce zabývá popisem současné situace ve světě a jejím dopadem na vzdělávací systém. Poté se práce zaměřuje na dva základní dokumenty českého základního školství Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a popisuje, kde autorka vidí v těchto dokumentech místo po náboženskou výuku. Dále práce vysvětluje důvody pro začlenění náboženské výchovy konkrétně na druhý stupeň základní školy. Závěrem je naznačen potenciál hodin Anglického jazyka vzhledem k možnosti začlenění náboženské výuky do těchto hodin skrze průřezová témata.

Abstract: The diploma thesis focuses on the reasons for including education about religions into English classes at stage 2 of Czech basic school. The thesis first describes the situation in the world now and how this context influences educational system. The thesis then focuses on Czech educational system and the two basic documents National Programme for the Development of Education in the Czech Republic - The White Paper and Framework Educational Programme for Basic Education and discusses the ways those documents allow for inclusion of education about religions into Czech educational system at a basic level. Further, the thesis explains the reasons for including education about religions specifically at stage 2 of basic education. Finally, the thesis describes the potential of English classes in terms of inclusion of education about religions through cross-curricular subjects.

Keywords: globalization, religion, education as a product of time and society conditions, FEP BE, White Paper, stage 2 of basic education, English classes, cross-curricular subjects globalizace, náboženství, historicko-sociální podmíněnost výchovy, RVP ZV, Bílá kniha, druhý stupeň ZŠ, předmět Anglický jazyk, průřezová témata

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:44, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz