Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Bachelor's thesis

Souvislost mezi prosociálním chováním a vyžadováním prosociálního chování

The connection between prosocial behavior and the expectation of prosocial behavior
Abstract:
Práce se zabývá zejména souvislostí mezi tendencí cloveka chovat se prosociálne a tendencí prosociální chování vyžadovat od ostatních. V teoretické cásti vysvtluje ruzná pojetí prosociálního chování a jeho jednotlivých složek a nabízí seznam faktoru, které mohou ovlivnit, zda se clovek zachová prosociálne nebo ne. Teoretická cást se také zabývá možnými zisky a náklady na prosociální chování a možností …more
Abstract:
The work deals mainly with connection between a tendency of a person to behave prosocially and a tendency to require prosocial behaviour from other people. In the theoretical part various conceptions of prosocial behaviour and its constituent elements are explained. A list of factors that can influence if a person behaves prosocially or not is offered. The theoretical part also deals with profits and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Politologie