Ing. Miroslava Volfšicová

Bachelor's thesis

Vybrané aspekty současného demografického vývoje v ČR

Selected aspects of the present demographic evolution in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit vybrané aspekty současného demografického vývoje v ČR v kontextu současných demografických trendů. Práce umožní nahlédnout do problematiky stárnutí obyvatelstva jako současného stěžejního trendu populačního vývoje. Po rozboru literatury a kapitole věnované použitým metodám následuje hlavní práce začínající kapitolou tři, která obsahuje základní charakteristiky …more
Abstract:
The subject of this closing bachelor´s work is to evaluate some selected aspects of the contemporain demographic evolution in Czech Republic in the connection with actual demographic trends. The work enables to look-in to the problem of ageing as the main actual trend of the population development. After the analysis of the literature and a chapter spared to the used methods is the main work following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration