Bc. Eva Němcová, DiS.

Diplomová práce

Nevládní neziskové organizace a nové programovací období Evropské unie

Non-governmental organizations and the new programming period of the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nastavení operačních programů v novém programovacím období 2007 – 2013 ve vztahu k nevládním neziskovým organizacím. Práce je zaměřena na sociální oblast a životní prostředí. První část stručně shrnuje politiku hospodářské soudržnosti EU a analyzuje vybrané operační programy z pohledu možnosti čerpání finančních prostředků neziskovým sektorem. Dále vymezuje problematické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with settings of operational programs in a new program period 2007 – 2013 in relation to non-governmental organizations. This thesis is focused on social and environmental field.The first part of dissertation concisely sumarizes the economic cohesion policy of EU and analysis selected operational programs in possible use of funds by non-profit sector. Further defines the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Veselý
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa