Theses 

Evropské fondy a regionální rozvoj – Ing. Lucie Masárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management

Ing. Lucie Masárová

Bachelor's thesis

Evropské fondy a regionální rozvoj

European Funds and Regional Development

Anotácia: Cílem bakalářské práce je zhodnotit, jak se regionální politika vyvíjí v České republice. Podat souhrnné informace o cílech, principech, operačních programech, se kterými se pracuje v současném programovacím období 2007-2013 a představit změny v nastávajícím období 2014-2020. Práce by měla čtenáři přiblížit problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, představit jednotlivé kroky, které vedou s podáním žádosti a průběhem realizace projektu. Poslední kapitola je zaměřená na regionální rozvoj Ústeckého kraje, představuje prioritní osy, které ÚK využívá a kam směřuje nejvíce podpory z EU.

Abstract: The aim of this work is to evaluate how regional policy develops in the Czech Republic. Interpret a summary of the objectives, principles and operational programs are being processed in the current programming period 2007-2013 and to introduce changes in the upcoming period 2014-2020. Work should readers approach the issue drawing of subsidies from EU structural funds, imagine the steps that lead to the application and implementation of projects. The last chapter is focused on regional development of Region UK and represents the main axis which the Region UK uses and where it is going much support from the EU.

Kľúčové slová: Evropská unie, strukturální fondy, programovací období, operační programy, regionální politika. European Union, structural funds, programming period, operational programs, regional policy.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zdeňka Suchomelová
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 21:32, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz