Theses 

Analýza hospodaření vybrané municipality – Marek Caha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Marek Caha

Bakalářská práce

Analýza hospodaření vybrané municipality

Analysis of municipality economy

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření obce Oslavany. Hlavním cílem je zhodnotit finanční situaci a navrhnout opatření, která mohou nedostatky v hospodaření obce odstranit. Rozpočet obce má ve sledovaném období deficitní charakter. Průměrná hodnota celkové likvidity se blíží kritické hranici stanovené Ministerstvem financí. Poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům stanovenou mez dokonce dvakrát překročil. V návaznosti na tyto výsledky byla navržena určitá opatření, která by pomohla obci zvýšit příjmy či naopak snížit výdaje. Například bylo doporučeno větší využití dotací z Evropské unie či úspora energie.

Abstract: The thesis is focused on an analysis of municipality economy called Oslavany. The main aim is to evaluate a financial situation and to suggest steps which can remove deficiencies of municipal economy. The municipal budget has a deficit character. An average value of overall liquidity gets near the critical boundary rated by Ministry of Finance. The debt-assets ratio has exceeded the given rate two times. As a result of that the remedial measures were proposed such as better utilization of European union grants or energy saving.

Klíčová slova: Obec, Výdaje, Finanční analýza, Rozpočet, Příjmy

Keywords: Budget, Income, Financial analysis, Municipality, Outcome

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Oponent: Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52588 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz