Bc. Nikola Bezpalcová

Bakalářská práce

Odporovatelnost a neplatnost právních úkonů

Defeasibility and Invalidity of Legal Act
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je odporovatelnost a neplatnost právních úkonů. Cílem bakalářské práce je charakterizování právních úkonů, jejich neplatnost a následné důsledky, které z neplatnosti vyplývají. Rozbor neplatnosti je zaměřen na absolutní a relativní neplatnost právních úkonů. Následně se bakalářská práce zabývá institutem odporovatelnosti. První část pojednává o právním úkonu a to za jakých …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is defeasibility and invalidity of legal acts. The aim of this work is characterized by legal acts, their annulment and subsequent consequences of invalidity resulting therefrom. Analysis of invalidity is focused on absolute and relative invalidity of legal acts. Then the bachelor thesis deals with the institute defeasibility. The first part deals with the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie