Mgr. Martin Švárny

Master's thesis

Neplatnost právních jednání dle nového občanského zákoníku

Invalidity of Legal Acts in New Civil Code
Abstract:
This thesis „Invalidity of Legal Acts in New Civil Code“ deals with invalidity and nullity of legal acts according to current Civil Code, including relevant judicial decisions and from the perspective of New Civil Code, which is to be effective in 2014. It also includes invalidity of legal acts according to roman law.
Abstract:
Táto diplomová práca na tému „Neplatnosť právnych jednaní podľa nového občianskeho zákonníku“ pojednáva o neplatnosti a ničotnosti právnych jednaní z pohľadu súčasného občianského zákonníka, vrátane relevantnej judikatúry a z pohľadu nového občianského zákonníka, ktorý má vstúpiť v účinnosť v roku 2014. V práci je taktiež obsiahnutá neplatnosť právnych jednaní z pohľadu rímskeho práva.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta