Jana SVOBODOVÁ

Diplomová práce

Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.

General Index of Food Craving in Relation to Anthropometric Features for college students. The Reliability Examination of a Czech Version of the General Food Cravings Questionnaire-Trait.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) a vztahem intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám. Výzkumný soubor byl tvořen 391 studenty (157 mužů a 234 žen) z Fakulty tělesné kultury a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž průměrný věk byl 20,46 + 1,34 let. Průměrná hodnota BMI většiny …více
Abstract:
This master?s thesis is dedicated to the reliability examination of a Czech version of the General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) and to the general index of food craving in relation to anthropometric characteristics of college students. The total amount of participants was 391 students (157 males and 234 females) drawn from the Faculty of Physical Culture and Faculty of Medicine at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Jana. Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p0s1di p0s1di/2
30. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 5. 2012
Marklová, E.
31. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.