Theses 

Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait. – Jana SVOBODOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana SVOBODOVÁ

Diplomová práce

Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.

General Index of Food Craving in Relation to Anthropometric Features for college students. The Reliability Examination of a Czech Version of the General Food Cravings Questionnaire-Trait.

Anotace: Diplomová práce se zabývá posouzením reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) a vztahem intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám. Výzkumný soubor byl tvořen 391 studenty (157 mužů a 234 žen) z Fakulty tělesné kultury a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž průměrný věk byl 20,46 + 1,34 let. Průměrná hodnota BMI většiny dotazovaných (324) patřila do kategorie normální hmotnosti (BMI 18,5 ? 24,99). Data byla sbírána prostřednictvím dvojího dotazníkového šetření ? testu a re-testu, pro diagnostiku složení těla byla použita bioimpedanční metoda. Průměrné dosažené skóre intenzity bažení po jídle výzkumného souboru bylo 57,04 + 15,56 bodů (minimální skóre 21 bodů, maximální 116 bodů). Výzkum prokázal velice dobrou stabilitu dotazníku G-FCQ-T v čase a jeho vhodnost ke klinickému využití.

Abstract: This master?s thesis is dedicated to the reliability examination of a Czech version of the General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) and to the general index of food craving in relation to anthropometric characteristics of college students. The total amount of participants was 391 students (157 males and 234 females) drawn from the Faculty of Physical Culture and Faculty of Medicine at the Palacky University in Olomouc. The average age was 20,46 + 1,34 years and BMI of the majority (234 participants) was normal (BMI 18,5 ? 24,99). The survey had two phases ? test and the re-test, including a bio-impedance method to learn body composition of the subjects. The average score of food craving among our participants was 57,04 + 15,56 points (out of the minimum 21 and the maximum 116 points). The research confirmed a very satisfactory time stability of the G-FCQ-T and its reliability for usage in a clinical practice.

Klíčová slova: výživa, bažení po jídle, dotazník bažení po jídle, závislost, regulace příjmu potravy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Jana. Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz