Theses 

Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait. – Jana SVOBODOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jana SVOBODOVÁ

Master's thesis

Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.

General Index of Food Craving in Relation to Anthropometric Features for college students. The Reliability Examination of a Czech Version of the General Food Cravings Questionnaire-Trait.

Abstract: Diplomová práce se zabývá posouzením reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) a vztahem intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám. Výzkumný soubor byl tvořen 391 studenty (157 mužů a 234 žen) z Fakulty tělesné kultury a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž průměrný věk byl 20,46 + 1,34 let. Průměrná hodnota BMI většiny dotazovaných (324) patřila do kategorie normální hmotnosti (BMI 18,5 ? 24,99). Data byla sbírána prostřednictvím dvojího dotazníkového šetření ? testu a re-testu, pro diagnostiku složení těla byla použita bioimpedanční metoda. Průměrné dosažené skóre intenzity bažení po jídle výzkumného souboru bylo 57,04 + 15,56 bodů (minimální skóre 21 bodů, maximální 116 bodů). Výzkum prokázal velice dobrou stabilitu dotazníku G-FCQ-T v čase a jeho vhodnost ke klinickému využití.

Abstract: This master?s thesis is dedicated to the reliability examination of a Czech version of the General-Food Craving Questionnaire-Trait (G-FCQ-T) and to the general index of food craving in relation to anthropometric characteristics of college students. The total amount of participants was 391 students (157 males and 234 females) drawn from the Faculty of Physical Culture and Faculty of Medicine at the Palacky University in Olomouc. The average age was 20,46 + 1,34 years and BMI of the majority (234 participants) was normal (BMI 18,5 ? 24,99). The survey had two phases ? test and the re-test, including a bio-impedance method to learn body composition of the subjects. The average score of food craving among our participants was 57,04 + 15,56 points (out of the minimum 21 and the maximum 116 points). The research confirmed a very satisfactory time stability of the G-FCQ-T and its reliability for usage in a clinical practice.

Keywords: výživa, bažení po jídle, dotazník bažení po jídle, závislost, regulace příjmu potravy

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
  • Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODOVÁ, Jana. Vztah intenzity bažení po jídle k antropometrickým charakteristikám u studentů vysoké školy. Posouzení reliability české verze dotazníku General-Food Craving Questionnaire-Trait.. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 06:47, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz