Bc. Ludmila Jonášková

Diplomová práce

Senátní volby 2018 na pozadí výsledků předchozích prezidentských a sněmovních voleb

Senatorial election 2018 at the base of previous presidential and parliamentary electoral results
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volbami do Senátu v České republice v roce 2018. Pozornost je soustředěna na podporu vybraných kandidátů v osmi senátních volebních obvodech. Teoretická část práce se věnuje senátním volbám v České republice, ale také volební geografii a konceptu konfliktních linií, z jejichž zjištění vychází i tato práce. Metodologická kapitola popisuje data využitá v práci a jejich použití …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the senatorial elections in the Czech Republic in 2018. Attention is focused on the electoral support of selected candidates in eight senatorial elections districts. The theoretical part of the thesis deals with the Senate in the Czech Republic, with electoral geography and the concept of cleavages. This thesis is based on findings from these fields of study. The methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií