Bc. Barbora Vágnerová

Master's thesis

Evropská unie, Rada Evropy a sexuální násilníci v České republice

European Union and Council of Europe and sexual offenders in Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce "Evropská unie, Rada Evropy a sexuální násilníci v České republice" se zabývá změnami legislativy v oblasti trestních sankcí a trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a změnami léčebné praxe, které jsou následkem působení Evropské unie a Rady Evropy v České republice. Práce se zaměřuje konkrétně na vliv Rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV a doporučení Evropského …viac
Abstract:
The diploma thesis "European Union, Council of Europe and sexual offenders in Czech republic" deals with changes in legislation on criminal sanctions and crimes against human dignity in sexual area and changes in medical practice, resulting from the effect of European Union and Council of Europe in Czech Republic. The thesis focuses specifically on the impact of Council Framework Decision 2004/68/JHA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedúci: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies