Bc. Jiří Košťálek

Bachelor's thesis

Finanční krize 2008

Financial Crisis 2008
Anotácia:
Následující text podrobně odhaluje příčiny globální finanční krize z let 2008 a 2009. Je zde vysvětlen vztah této finanční krize k současným dluhovým problémům některých evropských zemí, včetně identifikace dalších faktorů, které mají evropskou dluhovou krizi za následek. V neposlední řadě jsou zde zanalyzovány důsledky, které měla finanční krize na Českou republiku.
Abstract:
The following text reveals in detail the causes of the global financial crisis of 2008 and 2009. It explained the relationships of this financial crisis to the current dept problems of some European countries, including the identification of other factors that have a European debt crisis resulted. Last but not lest, there are analyzed the conseqeunces that had the financial crisis on the Czech republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: Ing. Petra Hořinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS