Jana HOŘEJŠÍ

Bakalářská práce

Motivační a demotivační faktory ke zvyšování kvalifikace všeobecných sester

Motivating and demotivating factors to increase the qualification of nurses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkou vzdělávání všeobecných sester v období transformace zdravotnického školství. Současný stav byl nastaven zákonem č. 96/2004 Sb. a jeho pozdějšími novelami. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pozornost věnována profesi sestry a kvalifikační přípravě k výkonu povolání všeobecná sestra. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou sestry …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the question of educating general nurses during the transformation period of medical schools. The current condition was set by Act No. 96/2004 Coll. and its later amendments. The thesis contains a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the profession of a nurse and the qualification preparation for the performance of the profession of general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Helena MICHÁLKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘEJŠÍ, Jana. Motivační a demotivační faktory ke zvyšování kvalifikace všeobecných sester. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p1cezy p1cezy/2
5. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2015
Bulanova, L.
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.