Bc. Jan Strcula, DiS.

Master's thesis

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and performance of the company from the perspective of mo-dern methods of performance measurement
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku pomocí moderních metod, především metody EVA. V teoretické části jsou popsány moderní metody měření výkonnosti, které budou aplikovány v praktické části ve společnosti JARÝ s. r. o. Na základě výsledků analýz budou navržena v závěru práce doporučení na zlepšení stávající situace ve společnosti, a dále jsou zde uvedena zjištění týkající …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluation of company performance by means of modern methods, particularly the EVA method. Theoretical part describes modern methods of performance measurement which have been applied in the practical part within the JARÝ s. r. o. company. Based on the results of analyses, recommendations will be proposed at the end of the thesis with the aim to improve present situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní