Lucie PLIMLOVÁ

Bakalářská práce

Cílená příprava předškolních dětí v MŠ před vstupem do školy

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na cílenou přípravu dětí na vstup do základní školy. Výzkum byl proveden v klasické mateřské škole a alternativní mateřské škole v Plzni. Jednalo se o heterogenní třídy s menším počtem předškolních dětí. V práci jsou uvedeny metody, formy a styl, kterým jsou děti připravovány na vstup do základní školy. Snaží se porovnat rozdíl mezi alternativními a klasickými mateřskými …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on targeted preparing children for elementary school. The research was performed in the public kindergarten and alternative kindergarten in Pilsen. These were heterogeneous classes with fewer preschool children. In the bachelor thesis, there are described the methods, forms and style by which children are prepared to enter primary school. It seeks to compare the difference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLIMLOVÁ, Lucie. Cílená příprava předškolních dětí v MŠ před vstupem do školy. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/