Bc. Martina Handlová

Master's thesis

Náhradní rodiče a jejich cesta k dítěti aneb každé dítě si zaslouží rodinu

Substitute parents and their way to child or every child deserve family
Abstract:
Diplomová práce, kterou jsem nazvala Náhradní rodiče a jejich cesta k dítěti aneb každé dítě si zaslouží rodinu, analyzuje téma náhradní rodinné péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce nejprve vysvětluji problematiku zanedbávaných dětí, dále se zabývám vývojem a formami náhradní rodinné péče a nakonec zmiňuji hlavní zásady výchovy dětí v náhradní rodinné …more
Abstract:
My thesis, called Surrogate parents and their way to the adopted child or every child deserves a family, is an analysis of the theme of substitute family care. The thesis is separated into two parts – theoretical and experimental. In the theoretical part at first I explain the problem of neglected children. Then I deal with forms and development of surrogate family care and finally I address the main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Olga Kusá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta