Bc. Ivana Juříková

Master's thesis

Fostering learner autonomy: action research

Fostering learner autonomy: action research
Abstract:
Tato práce s názvem Podpora žákovské autonomie: akční výzkum předkládá možnosti rozvoje žákovské autonomie v sedmém ročníku základní školy. Teoretická část se zabývá definováním konceptu žákovské autonomie, důvody a možnostmi jejího rozvoje stejně jako vztahem mezi autonomií a motivací. Závěrečná kapitola je věnována vymezení rolí učitele a žáka v prostředí podporujícím žákovskou autonomii. V praktické …more
Abstract:
This work named Fostering Learner Autonomy: Action Research puts forward possibilities of learner autonomy development at the seventh grade of an elementary school. The theoretical part deals with defining the concept of learner autonomy, with reasons for and possibilities of fostering autonomy as well as with the relationship between autonomy and motivation. The final chapter is devoted to specifying …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: M.A. Ailsa Marion Randall

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta