Theses 

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context – Bc. Dominika Talianová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dominika Talianová

Diplomová práce

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context

Anotace: Perspektíva zo strany služieb je pomerne nová teória, stále nie veľmi implementovaná a používaná. Tátp práca sa venuje aspektom logiky dominovanej službami (Service-Dominant), vede služieb (Service Science) a vzťahu perspektívy služieb vzhľadom ku konceptu Smart Cities, zatiaľ čo venuje pozornosť obzvlášť úlohe informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú integráciu Smart Cities. Táto práca navrhuje nový prístup a naznačuje výhody získané použitím perspektívy služieb na riadnenie Smart Cities.

Abstract: Service perspective is considerably new theory, sill not widely implemented and used. This thesis focuses on aspects of Service-Dominant logic, Service Science and the relationship of service perspective towards the concept of Smart Cities while paying special attention to the Information and Communication Technologies supporting the integration of Smart Cities. The thesis proposes new approach and outlines benefit gained by looking at Smart Cities management from the perspective of service logic.

Keywords: service-dominant logic, service science, smart city, service systems, information and communication technologies, service perspective

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Francesco Caputo
  • Oponent: Mgr. Petr Štěpánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 08:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz