Bc. Tereza Krčmová

Master's thesis

Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi

Dynamics of changes in cognitive functions among persons with major depressive disorder in remission
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá kognitivními funkcemi u osob s depresivní poruchou v remisi. Teoretická část se v úvodu zabývá samotnou depresivní poruchou, jejím klinickým obrazem, diagnostikou, klasifikací a dále pak epidemiologií, etiopatogenezí a v neposlední řadě též léčbou a prognózou. Dále se v teoretické části věnuje pozornost problematice remise a kognitivním funkcím, a to jednak …more
Abstract:
This thesis analyzes cognitive functions among persons with major depressive disorder in remission. The teoretical part of the paper deals primarily with the major depressive disorder, its clinical picture, diagnostics, classification and furthermore with epidemiology, etiopathogenesis and finally with the treatment and prognosis.Additionally the teoretical part concerns with problematics of remission …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta