Bc. Tereza Krčmová

Master's thesis

Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi

Dynamics of changes in cognitive functions among persons with major depressive disorder in remission
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá kognitivními funkcemi u osob s depresivní poruchou v remisi. Teoretická část se v úvodu zabývá samotnou depresivní poruchou, jejím klinickým obrazem, diagnostikou, klasifikací a dále pak epidemiologií, etiopatogenezí a v neposlední řadě též léčbou a prognózou. Dále se v teoretické části věnuje pozornost problematice remise a kognitivním funkcím, a to jednak …viac
Abstract:
This thesis analyzes cognitive functions among persons with major depressive disorder in remission. The teoretical part of the paper deals primarily with the major depressive disorder, its clinical picture, diagnostics, classification and furthermore with epidemiology, etiopathogenesis and finally with the treatment and prognosis.Additionally the teoretical part concerns with problematics of remission …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta