Bc. Lucie Harisová

Bakalářská práce

Životní vzory u dětí z dětských domovů

Role models of children from children's homes
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou životních vzorů u dětí v dětských domovech s ohledem na riziko absence těchto vzorů v rodině. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se dělí na kapitolu Dítě a Ústavní péče, ve kterých jsem se zaměřila především na psychologický vývoj dítěte, funkci životních vzorů, rizika správného vývoje plynoucí z ústavní péče a její současný …více
Abstract:
My bachelor thesis investigates role models of children from children’s homes with respect to the potential absence of these models in family. The work is divided into a theoretical and a practical part. The former contains two chapters named Child and Institutional care, in which I focused on a psychological evolution of a child, function of role models, risks to proper evolution stemming from institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Martinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta