Mgr. Martina SPĚVÁČKOVÁ

Doctoral thesis

Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means

Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means
Anotácia:
Cílem práce bylo zjistit, zda žáci základní školy dovedou ve svých písemných slohových pracích vhodně a funkčně využívat synonymních lexikálních prostředků. Důslednou analýzou šedesáti kontrolních slohových prací jsme získali 7071 lexémů, které byly na základě komponentové analýzy rozděleny na lexémy synonymní ve zkoumaném materiálu, synonymní v systému lexikální zásoby a nesynonymní. Při charakteristice …viac
Abstract:
Our main objective was to assess the pupils` ability to use synonymous expressions, available within the Czech lexical system, in creative writing assignments. Through an analysis of sixty writing compositions, we obtained 7071 occurrences of lexical units. Lexical units were divided into three categories through setting up semantic classification features - semes: (1) units acquiring synonymous relation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPĚVÁČKOVÁ, Martina. Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická