Bc. Ivana Nepejchalová, Ph.D.

Diplomová práce

Struktura a funkce plazmidů izolovaných z meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus

Structure and function of plasmids isolated from methicillin resistant strains of Staphylococcus aureus
Anotace:
Staphylococcus aureus je oportunitní patogen a hlavní příčina mnoha nemocničních a komunitních infekcí. Diplomová práce pojednává o charakterizaci plazmidů u meticilin rezistentních kmenů. Transdukce byla využita k přenosu plazmidů do bezplazmidových laboratorních kmenů. Jako transdukující fágy byly použity fágy sérologické skupiny B. Plazmidy byly popsány molekulárními metodami. Byl potvrzen přenos …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen and the major causative agent of numerous hospital and community acquired infection. The diploma thesis deal with the characterization of plasmids of the staphylococcal methicillin resistant strains. The transduction was used to plasmid transfer in plasmid less recipient strains. As transducing phages were used the phages of the serologic group B. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta