Theses 

Pachatel trestného činu a přestupku z pohledu trestního práva, přestupkového práva a forenzní psychologie – Bc. Jaroslava Kunartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Kunartová

Bakalářská práce

Pachatel trestného činu a přestupku z pohledu trestního práva, přestupkového práva a forenzní psychologie

Perpetrator for criminal act and offender from the perspective of criminal law, offence law and forensic psychology

Anotace: Tato práce se zabývá osobností pachatele trestného činu a přestupku z pohledu práva testního, přestupkového a z pohledu forenzní psychologie. Je zde uvedena charakteristika pachatele a dále mladistvého pachatele v kontextu trestního práva a rovněž práva a povinnosti pachatele, které vyplývají z trestního řádu. Dále je zde uvedena charakteristika pachatele přestupku z pohledu přestupkového práva a práva a povinnosti pachatele přestupku. V neposlední řadě práce zkoumá osobnosti pachatele z pohledu forenzní psychologie a odlišnosti všech tří pohledů.

Abstract: This thesis is engaged in personality of a perpetrator and an offender from the perspective of criminal law, offence law and forensic psychology. It describes adult and youth perpetrator for criminal act and also states his rights and responsibilities resulting from the code of criminal procedure. Likewise the thesis performs characteristic of an offender and his rights and responsibilities resulting from the offence law and also forensic psychology. The thesis points on differencies of mentioned views.

Klíčová slova: Trestní právo, trestní řád, přestupkové právo, forenzní psychologie, pachatel trestného činu, pachatel přestupku, mladistvý pachatel, osobnost pachatele

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Vetýšková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:24, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz