Bc. Jaroslava Kunartová

Bakalářská práce

Pachatel trestného činu a přestupku z pohledu trestního práva, přestupkového práva a forenzní psychologie

Perpetrator for criminal act and offender from the perspective of criminal law, offence law and forensic psychology
Anotace:
Tato práce se zabývá osobností pachatele trestného činu a přestupku z pohledu práva testního, přestupkového a z pohledu forenzní psychologie. Je zde uvedena charakteristika pachatele a dále mladistvého pachatele v kontextu trestního práva a rovněž práva a povinnosti pachatele, které vyplývají z trestního řádu. Dále je zde uvedena charakteristika pachatele přestupku z pohledu přestupkového práva a práva …více
Abstract:
This thesis is engaged in personality of a perpetrator and an offender from the perspective of criminal law, offence law and forensic psychology. It describes adult and youth perpetrator for criminal act and also states his rights and responsibilities resulting from the code of criminal procedure. Likewise the thesis performs characteristic of an offender and his rights and responsibilities resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Vetýšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa