RNDr. Jan MIKLÍN

Master's thesis

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

Analysis of the changes in the land cover of the Palava PLA and proposed Soutok PLA
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, změna lesního hospodaření na velkých plochách …viac
Abstract:
Thesis deals with a land cover change in the Palava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA Soutok. Land cover data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from 1938 and ortophoto maps from 2006. General trends in both studied areas are following: i) a distinct decrease of grass-covered areas, ii) increase of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
Zverejniť od: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLÍN, Jan. Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta