Bc. Kristýna Rejlová

Diplomová práce

Změny ve využití území od 2. pol. 20. stol. v národním parku Krkonoše

Land-use Changes in the Krkonoše National Park during 2nd Half of 20th Century
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení vývoje využití území Krkonošského národního parku od roku 1953 do současnosti, a s tím související analýza změn struktury krajiny. V teoretické části práce jsou popsány metody použité pro zpracování leteckých snímků, map s vymezenými kategoriemi i změnových map sledovaného období. Dále je v této části práce definována zájmová oblast a historický vývoj jejího …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is an evaluation of land use changes in the Krkonoše National Park from 1953 to the present, and related analysis of changes in landscape structure. The theoretical part of the thesis describes the methods used for processing of aerial photographs, maps with defined categories and change maps of the monitored period. Further, in this part of the thesis is defined the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta