RNDr. Jan MIKLÍN

Master's thesis

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

Analysis of the changes in the land cover of the Palava PLA and proposed Soutok PLA
Abstract:
Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, změna lesního hospodaření na velkých plochách …more
Abstract:
Thesis deals with a land cover change in the Palava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA Soutok. Land cover data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from 1938 and ortophoto maps from 2006. General trends in both studied areas are following: i) a distinct decrease of grass-covered areas, ii) increase of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2010
Accessible from:: 21. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKLÍN, Jan. Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta