Bc. Mariana Dlouhá

Bachelor's thesis

Dětské pojetí smrti

Chidren s conceptions of death
Anotácia:
Bakalářská práce ,,Dětské pojetí smrti'' se zabývá tím, jak děti předškolního věku vnímají smrt a jaké o ní mají představy. Teoretická část se zabývá vývojem poznávání, emocí a prožívání dětí od prenatálního období do věku šesti až sedmi let. Dále se blíže zaměřuje na dětské pojetí smrti a uvádí faktory, které mají vliv na porozumění smrti u dětí. Poslední část teorie je zaměřena na seznámení dětí …viac
Abstract:
This Bachelor thesis ,,Children's conceptions of death'' is concerned with how young children perceiv death and which ideas they have about it. The theoretical part deals with the develpoment of cognition, emotions and experiences of children from the prenatal period to the age six or seven. Further, it focuses on the concept of child death and specifies the factors that affect the understanding of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta