Zuzana Halabalová

Bachelor's thesis

Fashion show Dotek jako event

The Fashion Show Dotek as an Event
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje Fashion show Dotek jako eventu, který svou činností pomáhá Centru zdravotní a sociální pomoci Dotek o.p.s., ve Vizovicích. Konkrétně se zaměřuje na tvorbu eventu od jeho počátku až do jeho konce. Dále se také zaměřuje na propagaci eventu směrem k jeho cílovým skupinám. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se marketingového mixu, marketingového komunikačního …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Fashion show Dotek which is an event helping the Cen-tre of health and social help Dotek in Vizovice. It is particularly focused on the event from the very beginning till the end. It is also focused on promoting the event toward to the tar-get groups. The theoretical part defines terms related to the marketing mix, marketing communications mix, event marketing and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016
Accessible from:: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Halabalová, Zuzana. Fashion show Dotek jako event. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe