Bc. Barbora KONVIČNÁ

Master's thesis

Využití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽP

Use of Ames test in environmental contamination assessment
Abstract:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá výskytem a účinky genotoxických látek ve složkách životního prostředí. Práce charakterizuje detekční systémy, které jsou nejčastěji využívány pro detekci mutagenity environmentálních vzorků. Experimentální část hodnotí mutagenitu vzorků sedimentovaného prachu z okolí cest s využitím Amesova testu. Vzorky byly testovány pomocí indikátorového kmene bakterie …more
Abstract:
In theoretical part this diploma thesis deals with the occurrence and the effects of genotoxic substances in the components of environment. The thesis points out the detection systems that are used to detect mutagenicity of the environmental samples. The experimental part evaluates the mutagenity of individual samples of sedimentary dust from road surroundings by using the Ames test. The samples have …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONVIČNÁ, Barbora. Využití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽP. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta