Erik Ďurkáň

Bakalářská práce

Majetkové cenné papiere v účtovníctve

Majetkové cenné papíry v účetnictví
Anotace:
Cílem bakalárskej práce je přiblížení problematiky vykazování a oceňování majetkových cenných papírů z pozice investora. Problematiku popisujem z pohledu českých účetních standardů a IFRS. V závěru práce jsou příklady zaměřené na účtování a oceňování akcií.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an approach to the issue of reporting and valuation of equity securities from a position of the investor. I describe issues from the perspective of Czech accounting standards and IFRS. Examples, which are at the end of this thesis, focus on accounting and valuation of shares.
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblíženie problematiky vykazovania a oceňovania majetkových cenných papierov z pozície investora. Problematiku popisujem z pohľadu českých účtových štandardov a IFRS. V závere práce sa nachádzajú príklady zamerané na účtovanie a oceňovanie akcií.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13586

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku